Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Amen 28, Amen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9446PC 28
Publicatiedatum
20-10-2020
Einddatum
01-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Amen 28, Amen

Beschrijving

Vellen houtopstand

Particuliere bomen

  • Amen, Amen 28, 9446 PC, vellen eik (verzonden 20-10-2020) 

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.