Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Broeder Silvesterlaan 37, 39, 41 en 43, Nooitgedacht

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9449PM 37
Publicatiedatum
26-10-2020
Einddatum
07-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Broeder Silvesterlaan 37, 39, 41 en 43, Nooitgedacht

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Bouwen bouwwerk

  • Nooitgedacht, Broeder Silvesterlaan  37, 39, 41 en 43, 9449 PM, bouwen van 4 halfvrijstaande woningen (verzonden 26-10-2020)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.