Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Zuidlaarderweg 93, Annen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9468AD 93
Publicatiedatum
14-10-2020
Einddatum
09-12-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Zuidlaarderweg 93, Annen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand

Particuliere bomen

  • Annen, Zuidlaarderweg 93, 9468 AD, vellen eik (ontvangen 14-10-2020)
     

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.