Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, kad.gem. Gieten, kad.sectie G, kad.perc.nr. 6684 (Transferium N 34), Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Gieten G 6684
Publicatiedatum
22-10-2020
Einddatum
17-12-2020

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Gieten, kad.gem. Gieten, kad.sectie G, kad.perc.nr. 6684 (Transferium N 34), plaatsen twee pakketkluizen (ontvangen 22-10-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.