Ingekomen aanvraag,bouwen bouwwerk, Gieterweg 13-11, Gasselte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9462TC 13
Publicatiedatum
20-10-2020
Einddatum
15-12-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag,bouwen bouwwerk, Gieterweg 13-11, Gasselte

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gasselte, Gieterweg 13-11, 9462 TC, vergroten van een recreatiewoning (ontvangen 20-10-2020) 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.