Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Asserstraat 17, Rolde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9451AA 17
Publicatiedatum
22-10-2020
Einddatum
17-12-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Asserstraat 17, Rolde

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Rolde, Asserstraat 17, 9451 AA, vergroten woning (ontvangen 22-10-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.