Verleende omgevingsvergunning, Vellen houtopstand Gemeentelijke bomen Gieterveen, tegenover Vonderpad 17

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9511RD 17
Publicatiedatum
21-11-2018
Einddatum
02-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend.

Vellen houtopstand Gemeentelijke bomen:

  • Gieterveen, tegenover Vonderpad 17, vellen sierkers (verzonden 21-11-2018)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.