Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk Gasteren, Bosakkers 20

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9466PN 20
Publicatiedatum
22-11-2018
Einddatum
03-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning  hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gasteren, Bosakkers 20, 9466 PN, gewijzigd uitvoeren verleende omgevingsvergunning (ontvangen 22-11-2018)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen.