Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk Gasselte, Kostvlies 1

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9462TN 1
Publicatiedatum
24-11-2018
Einddatum
05-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning  hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gasselte, Kostvlies 1, 9462 TN, uitbreiden woning (ontvangen 24-11-2018)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen.