Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk Annen, Zuidlaarderweg 85

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9468AD 85
Publicatiedatum
19-11-2018
Einddatum
31-12-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning  hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk:

  • Annen, Zuidlaarderweg 85, 9468 AD, vervangen condensor (ontvangen 19-11-2018)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen.