Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Gieterweg 30, Gieten

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9462TE 30
Publicatiedatum
29-08-2019
Einddatum
10-10-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Besluit - vaststellen maatwerkvoorschriften 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat het maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft vastgesteld voor:

  • Gieten, Gieterweg 30, 9462 TE, voor de incidentele bedrijfssituatie bij een houtverwerkingsbedrijf, verzenddatum besluit: 12 augustus 2019, Z2017-00016830.

Inzage

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien, met ingang van 29 augustus 2019 op afspraak bij het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH te Gieten, tijdens de openingsuren.

Bezwaar en voorlopige voorziening 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift.  U richt het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, postbus 93, 9460 AB Gieten.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager dit maatwerkbesluit kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.  U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.