Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Tweede Dwarsdiep 21, Gasselternijveenschemond

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9515PP 21
Publicatiedatum
18-11-2019
Einddatum
30-12-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand particuliere bomen

  • Gasselternijveenschemond, Tweede Dwarsdiep 21, vellen 4 eiken (ontvangen 18-11-2019)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.