Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand particuliere bomen, Nooitgedacht, Stroetenweg 8

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9449PD 8
Publicatiedatum
20-03-2019
Einddatum
01-05-2019

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand Particuliere bomen

  • Nooitgedacht, Stroetenweg 8, 9449 PD, vellen 3 bomen (ontvangen 20-03-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’