Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en slopen op grond van ruimtelijke regels, Annen, Kruisstraat 18

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9468CM 18
Publicatiedatum
23-03-2019
Einddatum
04-05-2019

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk en slopen op grond van ruimtelijke regels

  • Annen, Kruisstraat 18,9468 CM, verbouwen boerderij (ontvangen 23-03-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’