Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Gieterveen, Veenakkers 10

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9511RC 10
Publicatiedatum
20-03-2019
Einddatum
01-05-2019

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gieterveen, Veenakkers 10, 9511 RC, verbouwen woning (ontvangen 20-03-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’