Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Annen, gem. berm Zuidlaarderweg 13c

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9472ZR 13 c
Publicatiedatum
27-01-2021
Einddatum
10-03-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Annen, gem. berm Zuidlaarderweg 13c

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand

Gemeentelijke bomen
•    Annen, gem. berm voor Zuidlaarderweg 13c, vellen linde (ontvangen 20-01-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.