Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Deurze, Deurze 28

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9457TB 28
Publicatiedatum
27-01-2021
Einddatum
10-03-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Deurze, Deurze 28

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

•    Deurze, Deurze 28, 9457 TB, verbouwen woning (ontvangen 18-01-2021)


Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.