Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Eext

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
27-01-2021
Einddatum
10-03-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Eext

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

•    Eext, kad.bek. gemeente Anloo, sectie W, nummer 299, aanleggen foliebassin (ontvangen 19-01-2021)


Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.