Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en wijzigen rijksmonument, Grolloo, Hoofdstraat 19

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9444PA 19
Publicatiedatum
27-02-2019
Einddatum
10-04-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk en wijzigen rijksmonument

  • Grolloo, Hoofdstraat 19, 9444PA, wijzigen interieur en innovatie verwarmingsinstallatie (ontvangen 22-02-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.