Verleende omgevingsvergunning, Vellen houtopstand gemeentelijke bomen Nooitgedacht, Broeder Silvesterlaan

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
17-09-2018
Einddatum
29-10-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

Vellen houtopstand gemeentelijke bomen:

  • Nooitgedacht, Broeder Silvesterlaan, vellen eik (verzonden 17-09-2018)

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager in beroep gaan bij de Rechtbank Noord-Nederland, sector bestuursrecht, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.