Verleende omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk Rolde, van Mentadalaan 21

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9451KN 21
Publicatiedatum
20-09-2018
Einddatum
01-11-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

Bouwen bouwwerk:

  • Rolde, van Mentadalaan 21, 9451 KN, verbouwen woning (verzonden 20-09-2018)

Tegen deze beschikkingekunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.