Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Vellen houtopstand particuliere bomen, schipborg, Zeegseweg 9

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9469PL 9
Publicatiedatum
14-09-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Vellen houtopstand particuliere bomen:

  • schipborg, Zeegseweg 9, 9469 PL, kappen beuk (ontvangen 14-09-2018)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.