Verleende omgevingsvergunning, werk of werkzaamheden uitvoeren, Stationsstraat 54, Eext

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9463TJ 54
Publicatiedatum
20-06-2019
Einddatum
01-08-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Werk of werkzaamheden uitvoeren

  • Eext, Stationsstraat 54, 9463 TJ, vervangen dak- en gevelbekleding karakteristiek bijgebouw  (verzonden 20-06-2019)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.