Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Gieterstraat 45, Rolde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9451TE 45
Publicatiedatum
18-06-2019
Einddatum
30-07-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Vellen houtopstand

Particuliere bomen

  • Rolde, Gieterstraat 45, 9451 TE, vellen beuk (verzonden 18-06-2019)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.