Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Veenhof 5, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461TG 5
Publicatiedatum
13-08-2020
Einddatum
08-10-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Veenhof 5, Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Vellen houtopstand

Particuliere bomen 

  • Gieten, Veenhof 5, 9461 TG, vellen kastanje (ontvangen 13-08-2020) 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.