Ingekomen aanvraag, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Noordloo 21, Annen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9468AV 21
Publicatiedatum
16-08-2020
Einddatum
11-10-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Noordloo 21, Annen

Beschrijving

Ingekomen aanvragen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan 

  • Annen, Noordloo 21, 9468 AV, uitbreiden woning (ontvangen 16-08-2020) 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.