Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Warmolt Bronnigerlaan 15, Gasselte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9462RS 16
Publicatiedatum
21-08-2020
Einddatum
16-10-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Warmolt Bronnigerlaan 15, Gasselte

Beschrijving

Ingekomen aanvragen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk

  • Gasselte. Warmolt Bronningerlaan 16, 9462 RS, bouwen erker (ontvangen 21-08-2020) 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.