Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Deurze 24, Deurze

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9457TB 24
Publicatiedatum
21-08-2020
Einddatum
16-10-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Deurze 24, Deurze

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk

  • Deurze, Deurze 24, 9457 TB, plaatsen carport (ontvangen 21-08-2020) 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.