Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gasteren, Oosteinde 4

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9466PA 4
Publicatiedatum
25-09-2019
Einddatum
06-11-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gasteren, Oosteinde 4, 9466 PA, bouwen schuur (ontvangen 17-09-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.