Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Eextervee, Zandvoorterweg 9 t/m 19

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9658PN 9
Publicatiedatum
25-09-2019
Einddatum
06-11-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Eexterveen, Zandvoorterweg 9 t/m 19, 9658 PN, oprichten 6 seniorenwoningen (ontvangen 13-09-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.