Bekendmaking wijziging Algemeen-, Volmacht- en Machtigingsbesluit

Type bekendmaking
mededelingen
Status
melding
Publicatiedatum
25-09-2019
Einddatum
06-11-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Bij besluit van 17 september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze besloten het mandaatregister behorende bij het Algemeen-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Aa en Hunze, zoals door burgemeester en wethouders van Aa en Hunze is vastgesteld op 10 maart 2015, te wijzigen.

Het college heeft besloten het mandaatregister voor Team Frontoffice aan te vullen met het verlenen van mandaat voor het aanwijzen van toezichthouders BRP.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

De volledige tekst van het mandaatbesluit ligt 6 weken ter inzage gedurende de openingstijden in het gemeentehuis aan de Spiekersteeg 1 te Gieten.