Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, particuliere bomen, Etten Hiddingelaan 11, Gasselte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9462SK 11
Publicatiedatum
22-11-2020
Einddatum
18-01-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, particuliere bomen, Etten Hiddingelaan 11, Gasselte

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand

Particuliere bomen

  • Gasselte, Etten Hiddingelaan 11, 9462 SK, vellen 3 berken (ontvangen 22-11-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.