Ingekomen aanvraag, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Zuidlaarderweg 27, Annen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9468AB 27
Publicatiedatum
19-11-2020
Einddatum
14-01-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Zuidlaarderweg 27, Annen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Annen, Zuidlaarderweg 27, 9468 AB, plaatsen schuur (ontvangen 19-11-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.