Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Gieten, tegenover Schoolstraat 17

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
25-03-2020
Einddatum
06-05-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Gieten, tegenover Schoolstraat 17

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand
Gemeentelijke bomen

  • Gieten, tegenover Schoolstraat 17, vellen 2 knotlindes (ontvangen 20-03-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.