Ingekomen aanvraag, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan,Grolloo, Amerweg 13

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9444PC 13
Publicatiedatum
25-03-2020
Einddatum
06-05-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan,Grolloo, Amerweg 13

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Grolloo, Amerweg 13, 9444 PC, wijzigen bestemming (ontvangen 19-03-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.