Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Eext, Hoogakkers 7b

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9463RR 7
Publicatiedatum
25-03-2020
Einddatum
06-05-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Eext, Hoogakkers 7b

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Eext, Hoogakkers 7b, 9463 RR, plaatsen tijdelijke bouwaccommodatie (ontvangen 17-03-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.