Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Schipborg, Zeegserweg 2

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9469PL 2
Publicatiedatum
25-03-2020
Einddatum
06-05-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Schipborg, Zeegserweg 2

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Schipborg, Zeegserweg 2, 9469 PL, plaatsen tijdelijke woonunit (ontvangen 20-03-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.