Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

  • Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Het afvalbrengstation is open op de reguliere tijden. De Gratis Compostdag gaat niet door. 
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Rectificatie: Ontwerp bestemmingsplan ‘Gasselterboerveenschemond 4’ te Gasselternijveenschemond ter inzage

Type bekendmaking
rectificatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9515PN 4
Publicatiedatum
27-12-2019
Einddatum
07-02-2020
Kaart behorende bij: Rectificatie: Ontwerp bestemmingsplan ‘Gasselterboerveenschemond 4’ te Gasselternijveenschemond ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Gasselterboerveenschemond 4’ te Gasselternijveenschemond’ met ingang van donderdag 2 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt. Dit ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Rectificatie

De ter inzage legging van dit ontwerpbestemmingsplan is reeds op woensdag 18 december 2019 gepubliceerd. De publicatie heeft echter niet op de juiste wijze plaatsgevonden. Hierdoor is het noodzakelijk om het ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter inzage te leggen.

Het plan

Het ontwerp bestemmingsplan beoogt de wijziging van de vorm van het bouwvlak, waarbij overige planologische mogelijkheden gelijk blijven, op het perceel Gasselterboerveenschemond 4, Gasselternijveenschemond. 

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage tijdens bezoekuren in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met de IMRO-code NL.IMRO.1680.BUIGBVM4GNVM-OB01. 

Belanghebbenden kunnen met ingang van 2 januari 2020 gedurende zes weken bij voorkeur  schriftelijk hun zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Onder vermelding van het zaaknummer: 227154. Wilt u een mondelinge zienswijze geven dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (0592) 26 77 54.