Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, nabij Tweede Dwarsdiep 21, Gasselternijveenschemond

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9515PP 21
Publicatiedatum
19-12-2019
Einddatum
30-01-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Vellen houtopstand

Particuliere bomen 

  • Gasselternijveenschemond, nabij Tweede Dwarsdiep 21, vellen 4 eiken (verzonden 19-12-2019) 

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.