Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Slopen op grond van ruimtelijke regels, Gasselternijveen, Vaart 1

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9514AA 1
Publicatiedatum
10-10-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:


Slopen op grond van ruimtelijke regels

  • Gasselternijveen, Vaart 1, 9514 AA, slopen bijbehorend bouwwerk (ontvangen 10-10-2018)

 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’