Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk Rolde, Annerveenschekanaal, Greveling 227

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9654PS 227
Publicatiedatum
22-10-2018
Bekendmaking

Beschrijving


Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:


Bouwen bouwwerk:

  • Annerveenschekanaal, Greveling 227, 9654 PS, bouwen garage (ontvangen 15-10-2018)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’