Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Spijkerboor, Molenwijk 23

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9656PG 23
Publicatiedatum
24-03-2021
Einddatum
05-05-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Spijkerboor, Molenwijk 23

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

•    Spijkerboor, Molenwijk 23, 9656 PG, uitbreiden woning (ontvangen 19-03-2021)

 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.