Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, weiland tegenover Gieterstraat 3, Eext

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9463PW 3
Publicatiedatum
18-06-2020
Einddatum
14-08-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, weiland tegenover Gieterstraat 3, Eext

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Eext, weiland tegenover Gieterstraat 3, wijzigen reeds verleende omgevingsvergunning (ontvangen 18-06-2020)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.