Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Eexterveen, Dorpsstraat 61

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9658PH 61
Publicatiedatum
23-07-2019
Einddatum
03-09-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Bouwen bouwwerk

  • Eexterveen, Dorpsstraat 61, 9658 PH, uitbreiden bewaarloods (verzonden 23-07-2019)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.