Ingekomen aanvraag, werk of werkzaamheden uitvoeren, Gasselte, nabij Houtvest Jansenweg 1

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9462TB 1
Publicatiedatum
15-07-2019
Einddatum
26-08-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Werk of werkzaamheden uitvoeren 

  • Gasselte, nabij Houtvester Jansenweg 1, 9462 TB, aanleggen parkeerplaats op het Gasselterveld (ontvangen 15-07-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.