Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Eexterveen, Dorpsstraat 88

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9658PE 88
Publicatiedatum
24-02-2021
Einddatum
07-04-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Eexterveen, Dorpsstraat 88

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

•    Eexterveen, Dorpsstraat 88, 9658 PE, realiseren B&B (ontvangen 21-02-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.