Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Publicatiedatum
24-04-2019
Einddatum
05-06-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Vertrokken naar onbekende bestemming
De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening en Samenleving. Het college heeft besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Geslachtsnaam en voorletters Geboorte-datum Adres                                                     Datum besluit Uitschrijving wegens vertrek naar
Ciereszko, B.                            05-11-1989        Greveling 36 te Annerveenschekanaal 17-04-2019      Onbekend

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie. Zet in de brief de volgende zaken:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit

U moet een handtekening onder de brief zetten. U stuurt de brief naar:
Gemeente Aa en Hunze
t.a.v. het college
Postbus 93
9460 AB  GIETEN

IBAN rekeningnummer: NL71 BNGH 028.50.79.069

Wilt u meer weten?
Belt u dan met de adresonderzoekers van het team Frontoffice, telefoonnummer 14 0592.