Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieterveen, Herenweg Noord (kad.bek. gemeente Gieten, sectie K, nummer 36)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
23-09-2020
Einddatum
04-11-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieterveen, Herenweg Noord (kad.bek. gemeente Gieten, sectie K, nummer 36)

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gieterveen, Herenweg Noord (kad.bek. gemeente Gieten, sectie K, nummer 36) plaatsen antennemast (ontvangen 04-09-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.