Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en slopen in geval van planologisch verbod, Havenstraat 12, Annen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9468CH 12
Publicatiedatum
16-10-2019
Einddatum
27-11-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend: 

Bouwen bouwwerk, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en slopen in geval van een planologisch verbod 

  • Annen, Havenstraat 12, 9468 CH, verbouwen woning (verzonden 16-10-2019) 

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.