Vellen houtopstand, Schoolstraat 6, Annen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9468BS 6
Publicatiedatum
14-10-2019
Einddatum
25-11-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Vellen houtopstand particuliere bomen 

  • Annen, Schoolstraat 6, 9468 BS, vellen beuk (verzonden 14-10-2019) 

Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.